Rygestop
med målrettet brug af akupunktur og mentale teknikker til at fjerne afhængighed af tobak

Rygestop med akupunktur

Hvad er tobaksafhængighed?

Nicotin er det afhængighedsskabende stof i tobak. Rygeren bliver afhængig ved, at nicotinet går ind og erobrer pladsen fra naturlige stoffer, som kroppen selv danner. Når de naturlige stoffer er fortrængt, er rygeren prisgivet tobakken for at få tingene til at fungere. Kroppen ved godt, hvad der skal til: Nicotin. Og så melder rygetrangen sig.

De naturlige stoffer, som nicotinet fortrænger, står bl.a. for hjernens kommunikation med muskler og organer. Det er noget, der skal fungere, og derfor bliver afhængigheden af nicotin stærk, også når man sammenligner med afhængighed af andre stoffer.

Rygestop med noerreport.com akupunktur

Rygestopbehandlingen hos Noerreport.com akupunktur virker ved at behandle følgerne af, at organismen ikke længere får tilført nicotin.

Fra rygeophør tager det i gennemsnit ca. 3 måneder, indtil kroppen har genetableret produktionen af de naturlige stoffer i fuldt omfang. I denne periode er der brug for at støtte og fremme omstillingen til normal funktion ved at omdirigere noget af kroppens egen energi til formålet. Det sker ved hjælp af behandling med nåle og lysbehandling af øret (auriculomedicin).

Inden ophør med rygning og rygestopbehandling sættes i værk, bliver der lavet en undersøgelse og optaget en journal for at fastslå den enkelte klients tilstand og individuelle forudsætninger for at lykkes med det.

Forudsætninger for succes med rygestopbehandling

Uden personlig motivation kan man ikke gennemføre rygestop. Der er to former for motivation. Det er den fornuftsmæssige: At man kan indse, at det er godt at blive uafhængig. Og så er det den følelsesmæssige: At man er parat til at give slip på nydelsen ved at ryge og de hyggelige pauser.

Den næste forudsætning er, at man ikke får tilført nicotin fra det øjeblik, behandlingen bliver iværksat. Man skal have været røgfri minimum 4 timer før 1. behandling. Rygestop er fuldt stop! Man kan ikke være deltidsryger og man kan ikke være selskabsryger. Passiv rygning er ikke “tilbagefald,” men er ubehagelig og modvirker rygestopbehandlingen, fordi lugten af tobak vækker trangen til at ryge.

Endelig skal man være i stand til at mobilisere sin viljestyrke og bruge den til formålet – at blive i stand til at fungere normalt uden nicotin. Noerreport.com akupunktur lærer klienten nogle enkle teknikker til at styrke viljen.

Hvis disse forudsætninger er til stede, bliver rygestoppet en succes.