Information om samtykkeerklæring

Jeg kan ikke tage nogen i behandling uden at føre journal. Det er et krav fra Sundhedsstyrelsen. Reglerne for journalføring er også reguleret efter Persondataloven. Det betyder, at jeg er nødt til at have din tilladelse, og derfor beder jeg dig om at skrive under på en erklæring, inden jeg begynder behandlingen. Det betyder, at du er indforstået med, at jeg laver en journal og behandler og opbevarer den efter de regler, der gælder i Persondataloven og Persondataforordningen. Du kan til enhver tid at trække dit samtykke tilbage og få slettet oplysningerne.